Try using it in your preferred language.

English

 • English
 • 汉语
 • Español
 • Bahasa Indonesia
 • Português
 • Русский
 • 日本語
 • 한국어
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Türkçe
 • Tiếng Việt
 • ไทย
 • Polski
 • Nederlands
 • हिन्दी
 • Magyar
translation

To jest post przetłumaczony przez AI.

NEWS FDN (다큐)

FAS (Fortune Analysis System) - horoskop, chiromancy, tarotologia, astrologia, interpretacja snów

 • Język pisania: Koreański
 • Kraj referencyjny: Wszystkie kraje country-flag

Wybierz język

 • Polski
 • English
 • 汉语
 • Español
 • Bahasa Indonesia
 • Português
 • Русский
 • 日本語
 • 한국어
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Türkçe
 • Tiếng Việt
 • ไทย
 • Nederlands
 • हिन्दी
 • Magyar

Tekst podsumowany przez sztuczną inteligencję durumis

 • Technologia sztucznej inteligencji znalazła zastosowanie w dziedzinie wróżbiarstwa, prowadząc do powstania aplikacji oferujących spersonalizowane informacje o horoskopie. Naukowcy wykorzystują modele AI do przewidywania pozostałej długości życia, cech charakteru i przyszłych zachowań.
 • Jednak przewidywanie losu przez modele AI rodzi etyczne dylematy, a błędne przewidywania mogą prowadzić do lęku i stresu, a także do obaw o naruszenie prywatności.
 • Dlatego konieczne jest jasne określenie dokładności i ograniczeń modeli AI, a także wdrożenie skutecznych środków ochrony danych osobowych. Ważne jest, aby traktować wyniki prognozowania modeli AI jako dane referencyjne.


https://bts80000.tistory.com 수자령천도업장소멸도량

https://bts80000.tistory.com 수자령천도업장소멸도량

Technologia sztucznej inteligencji (AI) jest stosowana w różnych obszarach naszego życia, a wróżby nie są wyjątkiem. W przeszłości ludzie musieli odwiedzać kawiarnie lub wróżbitów, aby poznać swoje przyszłe losy. Obecnie dostęp do wróżb jest łatwy dzięki Internetowi, usługom telefonicznym i aplikacjom mobilnym. Szczególnie od 2022 roku pojawiły się aplikacje wróżebne oparte na sztucznej inteligencji, które wykorzystują ogromne ilości danych i techniki uczenia maszynowego, aby zapewnić bardziej precyzyjne i spersonalizowane informacje na temat wróżb.

Przykładem są aplikacje „점신” i „포스텔러”. Aplikacja „점신” wykorzystuje technikę uczenia maszynowego AI do analizy ogromnej ilości danych dotyczących wróżb i dostarczania spersonalizowanych wróżb. Aplikacja „포스텔러” z kolei wykorzystuje samodzielnie opracowany system „FAS (Fortune Analysis System)” do zapewniania różnorodnych treści wróżebnych, takich jak chiromantyka, chińska astrologia, taroto, horoskop i interpretacja snów.

Naukowcy również starają się wykorzystać modele AI do badań nad przewidywaniem losu. Wspólny zespół naukowy z Politechniki Duńskiej i Uniwersytetu w Kopenhadze opracował model AI o nazwie „Life2vec”. Model ten wykorzystuje dane z przeszłości danej osoby, aby przewidzieć jej pozostałą długość życia, cechy osobowości, a nawet przyszłe zachowanie. Badania te zostały opublikowane w czasopiśmie „Nature Computational Science” i wywołały duże zainteresowanie. Jednak przewidywanie losu przy użyciu modeli AI rodzi również dylematy etyczne.

Czy AI może dokładnie przewidzieć los człowieka? Jeśli model AI błędnie przewidzi przyszłość danej osoby, może to prowadzić do niepokoju i stresu. Ponadto wykorzystanie modeli AI do uczenia się i analizy informacji o danej osobie rodzi obawy o naruszenie prywatności.

Dlatego należy ostrożnie podchodzić do technologii przewidywania losu opartej na modelach AI. Naukowcy powinni ustalić normy etyczne i jasno przedstawić dokładność i ograniczenia modeli AI. Osoby indywidualne powinny traktować przewidywania modeli AI jako wskazówki i brać odpowiedzialność za swoje życie.

Technologia AI stwarza wiele możliwości dla naszego życia, ale jednocześnie rodzi problemy etyczne. Przewidywanie losu przy użyciu modeli AI nie jest wyjątkiem. Naukowcy i społeczeństwo muszą współpracować, aby wykorzystywać technologię AI w sposób odpowiedzialny i prowadzić nasze życie w kierunku lepszego jutra.
Technologia sztucznej inteligencji (AI) wkracza w coraz więcej aspektów naszego życia, w tym w obszar wróżb. Historycznie ludzie musieli odwiedzać salony wróżb lub konsultować się z wróżbitami osobiście. Obecnie łatwiej jest uzyskać dostęp do wróżb dzięki Internetowi, usługom telefonicznym i aplikacjom mobilnym. Od 2022 roku pojawiają się aplikacje wróżebne oparte na sztucznej inteligencji, które wykorzystują rozległe zbiory danych i technologie uczenia maszynowego, aby zapewnić bardziej precyzyjne i spersonalizowane spojrzenie na wróżby.

Przykładem są aplikacje „점신” i „포스텔러”. Aplikacja „점신” wykorzystuje technologię uczenia maszynowego AI do analizy ogromnych ilości danych i dostarczania spersonalizowanych wróżb. Podobnie aplikacja „포스텔러” wykorzystuje samodzielnie opracowany system „FAS (Fortune Analysis System)” do dostarczania różnych treści wróżebnych, takich jak chińska astrologia, taroto, wróżby i interpretacja snów.

Naukowcy również intensyfikują badania nad wykorzystaniem modeli AI do przewidywania losu. Wspólny zespół naukowy z Politechniki Duńskiej i Uniwersytetu w Kopenhadze opracował model AI o nazwie „Life2vec”. Model ten twierdzi, że na podstawie danych z przeszłości może przewidywać pozostałą długość życia, cechy osobowości, a nawet przyszłe zachowanie danej osoby. Badania te zostały opublikowane w czasopiśmie „Nature Computational Science” i wywołały duże zainteresowanie.

Jednakże zastosowanie AI do przewidywania losu rodzi poważne dylematy etyczne. Jednym z głównych problemów jest to, czy AI może dokładnie i prawdziwie przewidzieć los człowieka. Błędne przewidywania modelu AI mogą prowadzić do nadmiernego niepokoju i stresu u danej osoby. Ponadto proces ten obejmuje analizę danych osobowych, co rodzi znaczne obawy o naruszenie prywatności.

Biorąc pod uwagę te obawy, ważne jest, aby ostrożnie podchodzić do technologii przewidywania losu opartej na modelach AI. Naukowcy powinni ustanowić normy etyczne i transparentnie przedstawiać dokładność i ograniczenia tych modeli AI. Osoby indywidualne muszą również brać odpowiedzialność za swoje życie i traktować przewidywania AI jako wskazówki, a nie jako absolutne wytyczne.

Technologia AI stwarza wiele możliwości poprawy naszego życia, ale jednocześnie rodzi nie do pominięcia problemy etyczne. Przewidywanie losu przy użyciu modeli AI stanowi dobry przykład tych wyzwań. Konieczna jest współpraca między naukowcami a społeczeństwem, aby technologia AI była wykorzystywana odpowiedzialnie i w sposób, który przynosi korzyści ludzkości.

Kwestie etyczne i przyszłe kierunki

Dokładność i ograniczenia
- Modele AI wymagają rygorystycznej weryfikacji, aby zapewnić dokładność
- Konieczne jest jasne przekazanie ograniczeń danego modelu

Ochrona prywatności i bezpieczeństwo danych
- Konieczne są solidne środki ochrony danych osobowych
- Transparentność w zakresie wykorzystania danych i zgód jest kluczowa

Wpływ psychologiczny
- Należy stworzyć mechanizmy wsparcia dla osób, które mogą odczuwać negatywne skutki przewidywań AI
- Wytyczne etyczne powinny uwzględniać psychologiczne skutki błędnych przewidywań

Systemy regulacyjne
- Opracowanie kompleksowych przepisów regulujących wykorzystanie AI w wrażliwych obszarach, takich jak przewidywanie losu
- Ciągłe monitorowanie i stosowanie tych przepisów wraz z rozwojem technologii

Podsumowując, AI ma potencjał, aby zmienić wiele aspektów naszego życia, w tym przewidywanie losu, ale konieczne jest również ostrożne rozważenie kwestii etycznych i odpowiedzialne korzystanie z tej technologii, aby uniknąć potencjalnych szkód. Naukowcy, decydenci i społeczeństwo muszą współpracować, aby skutecznie rozwiązywać te problemy.

kowsc.org/news/articleView.html?idxno=11954


NEWS FDN (다큐)
NEWS FDN (다큐)
NEWS FDN (다큐)
NEWS FDN (다큐)
[Kolumna o podnoszeniu świadomości na temat niepełnosprawności] Choi Bong-hyeok, AI i ESG ekspert ds. podnoszenia świadomości na temat niepełnosprawności w miejscu pracy Inteligentni asystenci, tacy jak Chat GPT-4O, zapewniają innowacyjne korzyści w wielu dziedzinach, w tym poprawie dostępności informacji dla osób niepełnosprawnych, wsparciu w codziennym życiu i zwiększeniu uczestnictwa społecznego. Oczekuje się, że w prz

21 maja 2024

[ESG zarządzanie kolumna] Rozwój przemysłu robotycznego ··· środowisko, społeczeństwo, ład korporacyjny Rozwój przemysłu robotycznego i integracja z ESG zarządzaniem jest przyspieszana dzięki analizie dużych zbiorów danych. Energooszczędne technologie robotyczne przyczyniają się do ochrony środowiska, a automatyzacja przyczynia się do bezpieczeństwa pracown

13 marca 2024

[Kolumna dotycząca świadomości niepełnosprawności] Chat GPT, pojawia się generatywna sztuczna inteligencja Udio! Muzyka w 30 sekund z tekstu Udio to usługa AI, która umożliwia tworzenie muzyki z tekstu, zwiększając dostępność produkcji muzycznej dla osób niepełnosprawnych, a także oferując poprawę zdrowia psychicznego, integrację społeczną, edukację i możliwości zatrudnienia. Udio zostało opra

25 kwietnia 2024

Przyszłość i perspektywy sztucznej inteligencji, według AI! Sztuczna inteligencja (AI) zmienia wiele aspektów naszego życia i wywiera szeroki wpływ na codzienne życie, przemysł i struktury gospodarcze. Ten artykuł omawia historię sztucznej inteligencji, obecne przypadki zastosowania, przyszłe perspektywy, a także
qed
qed
qed
qed

17 czerwca 2024

Sztuczna inteligencja przewyższająca człowieka: błogosławieństwo czy przekleństwo przyszłości? Rozwój sztucznej inteligencji (AI) budzi gorące dyskusje na temat tego, czy przyniesie ludzkości błogosławieństwo, czy przekleństwo. AI może przynieść rewolucję w medycynie, nauce, ekonomii i innych dziedzinach, ale istnieje również ryzyko utraty kontroli
durumis AI News Japan
durumis AI News Japan
durumis AI News Japan
durumis AI News Japan
durumis AI News Japan

25 maja 2024

Moja osobista wizja krótkiej przyszłości Sztuczna inteligencja zrewolucjonizuje przyszłość programistów. AI przejmie zadania rutynowe, takie jak tworzenie prototypów czy rozwój stron internetowych, ale utalentowani programiści skupią się na rozwiązywaniu problemów strategicznych i generowaniu in
Mark Ball Blog
Mark Ball Blog
Obrazek przedstawiający wizję przyszłości
Mark Ball Blog
Mark Ball Blog

26 marca 2024

Ewolucja naszego związku z algorytmami Ostatnie postępy w technologii generatywnej sztucznej inteligencji doprowadziły do redefinicji relacji między ludźmi a algorytmami. Autor omawia, w jaki sposób ludzie powinni współpracować z algorytmami w erze generatywnej sztucznej inteligencji, takiej j
Byungchae Ryan Son
Byungchae Ryan Son
Byungchae Ryan Son
Byungchae Ryan Son

9 maja 2024

Sztuczna inteligencja generatywna w 2023 roku i znaczenie człowieka w przyszłości Rok 2023 był rokiem, w którym sztuczna inteligencja (AI) zdominowała branżę technologiczną, przynosząc znaczące zmiany, takie jak przejście na platformy AI generatywnych, wzrost powszechności AI oraz osiągnięcie porozumienia w kwestii regulacji AI. W 2024
Byungchae Ryan Son
Byungchae Ryan Son
Byungchae Ryan Son
Byungchae Ryan Son
Byungchae Ryan Son

16 maja 2024

Przychodnia Zdrowia Pyeongtaek - Przychodnia Zdrowia Songtan - Przychodnia Zdrowia Anjung wprowadzają kiosk AI do zdrowia psychicznego "Wirumi" od DrSong Kiosk AI do zdrowia psychicznego "Wirumi V2" od DrSong został zainstalowany w Przychodni Zdrowia Pyeongtaek, Przychodni Zdrowia Songtan i Przychodni Zdrowia Anjung, aby zapewnić wsparcie w opiece psychologicznej dla mieszkańców. Dzięki technologii rozpozn
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)

30 kwietnia 2024