Try using it in your preferred language.

English

 • English
 • 汉语
 • Español
 • Bahasa Indonesia
 • Português
 • Русский
 • 日本語
 • 한국어
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Türkçe
 • Tiếng Việt
 • ไทย
 • Polski
 • Nederlands
 • हिन्दी
 • Magyar
translation

To jest post przetłumaczony przez AI.

NEWS FDN (다큐)

[Kolumna ESG] Analiza przykładu zarządzania ESG firmy Johnson & Johnson: Wpływ na wartość rynkową i cenę akcji

 • Język pisania: Koreański
 • Kraj referencyjny: Wszystkie kraje country-flag

Wybierz język

 • Polski
 • English
 • 汉语
 • Español
 • Bahasa Indonesia
 • Português
 • Русский
 • 日本語
 • 한국어
 • Deutsch
 • Français
 • Italiano
 • Türkçe
 • Tiếng Việt
 • ไทย
 • Nederlands
 • हिन्दी
 • Magyar

Tekst podsumowany przez sztuczną inteligencję durumis

 • Johnson & Johnson jest uznawany za wiodącą firmę w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej, uzyskując wysokie oceny od różnych agencji oceniających ESG, takich jak MSCI, Sustainalytics, DJSI i Corporate Knights.
 • Firma osiąga doskonałe wyniki w obszarach środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG), w tym redukcja emisji dwutlenku węgla, poprawa efektywności energetycznej, zwiększenie różnorodności pracowników, wzmocnienie bezpieczeństwa produktów i zaangażowanie w lokalne społeczności. Johnson & Johnson podkreśla również etykę biznesową i odpowiedzialne przywództwo poprzez transparentność w zarządzaniu.
 • Zarządzanie ESG wykracza poza prostą odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw, stając się strategicznym czynnikiem zapewniającym długoterminowy wzrost i stabilność, przyciągając inwestycje, zwiększając wartość marki i usprawniając operacje. Daje to również pozytywny wpływ na wyniki finansowe i wzrost cen akcji.

[Kolumna zarządzania ESG] Analiza przypadku zarządzania ESG firmy Johnson & Johnson Wpływ na wartość rynkową i cenę akcji

Johnson & Johnson

(Seul = felietonista Choi Bong-hyeok) Doskonałość zarządzania ESG firmy Johnson & Johnson (Johnson & Johnson, zwanej dalej J&J) - kluczowe wskaźniki i analiza

J&J jest powszechnie uznawana za globalną firmę dążącą do zrównoważonego zarządzania i odpowiedzialności społecznej.

Szczególnie w dziedzinie zarządzania ESG (środowisko, społeczeństwo, ład korporacyjny) firma osiąga doskonałe wyniki i jest regularnie wybierana przez różne agencje ratingowe jako najlepsza firma.

Kluczowe wskaźniki i ocena

1. Ocena ESG MSCI

Johnson & Johnson utrzymuje rating AA w ocenie ESG MSCI, co potwierdza jej status lidera w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że zarządzanie ryzykiem ESG i wyniki firmy są znacznie wyższe niż średnia dla branży.

2. Ocena ESG Sustainalytics

W ocenie ESG Sustainalytics J&J uzyskała wysoki wynik 99 punktów, co plasuje ją w czołówce branży. Jest to wynik wynikający z doskonałych wyników w zakresie środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego.

3. Indeksy Zrównoważonego Rozwoju Dow Jonesa (DJSI)

Johnson & Johnson jest notowana na indeksie DJSI World Index i DJSI North America Index już od 14 lat. Dowodzi to, że J&J stała się wzorem dla zrównoważonego zarządzania.

4. Globalna Lista 100 Najbardziej Zrównoważonych Firm Corporate Knights

J&J znalazła się w gronie 100 najbardziej zrównoważonych firm, co potwierdza jej zaangażowanie w odpowiedzialność społeczną i środowiskową.

Główne statystyki dotyczące wyników

Środowisko

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla: J&J dąży do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o połowę do 2030 roku. W 2020 roku firma zredukowała emisje gazów cieplarnianych (GHG) o 16% w porównaniu do 2015 roku.

Efektywność energetyczna: Dzięki programom poprawy efektywności energetycznej firma zredukowała zużycie energii o 10% w 2020 roku w porównaniu do 2015 roku.

Zmniejszenie ilości odpadów: Dzięki programom redukcji i recyklingu odpadów firma zredukowała ilość odpadów o 20% w 2020 roku w porównaniu do 2015 roku.

Ochrona zasobów wodnych: W celu ochrony zasobów wodnych firma zredukowała zużycie wody o 15% w 2020 roku w porównaniu do 2015 roku.

Społeczeństwo

Różnorodność i integracja pracowników: J&J dąży do promowania różnorodności i integracji pracowników. W 2020 roku 30% kadry zarządzającej firmy stanowiły kobiety, a 40% pracowników należało do mniejszości.

Bezpieczeństwo produktów

J&J przestrzega surowych standardów bezpieczeństwa produktów i szybko reaguje na wszelkie problemy związane z produktami.

Wkład w życie społeczne: W 2020 roku J&J przekazała ponad 500 milionów dolarów na cele charytatywne.

Ład korporacyjny (przejrzystość zarządzania)

Etyka biznesowa: J&J cechuje się silnym poczuciem etyki biznesowej i dba o to, aby wszyscy pracownicy przestrzegali kodeksu etyki. Firma prowadzi również system zgłaszania nieetycznych zachowań.

Przejrzystość: J&J przywiązuje wagę do przejrzystości i publikuje raporty ESG oraz udostępnia informacje o działaniach w zakresie zrównoważonego zarządzania.

Odpowiedzialne przywództwo: Kadra zarządzająca firmy cechuje się silną wolą w zakresie zrównoważonego zarządzania i angażuje się w realizację celów ESG.

Wartość zarządzania ESG J&J

Zrównoważony wzrost: Tworzenie podstaw dla długoterminowego wzrostu i zwiększanie wartości firmy.

Zarządzanie ryzykiem: Efektywne zarządzanie ryzykiem związanym z ESG w celu wzmocnienia stabilności firmy.

Pozyskiwanie inwestycji: Zdobywanie zaufania inwestorów i korzystne warunki pozyskiwania inwestycji.

Poprawa wartości marki: Poprawa wizerunku firmy i zwiększenie wartości marki.

Wzmocnienie odpowiedzialności społecznej: Oddziaływanie pozytywne na społeczeństwo i wkład w zrównoważony rozwój.

Wyniki oceny ESG

Ocena ESG MSCI: J&J utrzymuje rating AA w ocenie ESG MSCI, co potwierdza jej status lidera w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

Ocena ESG Sustainalytics: W ocenie ESG Sustainalytics J&J uzyskała wysoki wynik 99 punktów, co plasuje ją w czołówce branży.

Indeksy Zrównoważonego Rozwoju Dow Jonesa (DJSI): J&J jest notowana na indeksie DJSI World Index i DJSI North America Index już od 14 lat.

Globalna Lista 100 Najbardziej Zrównoważonych Firm Corporate Knights: J&J znalazła się w gronie 100 najbardziej zrównoważonych firm.

Wnioski

J&J odgrywa wzorową rolę w osiąganiu zrównoważonego wzrostu i odpowiedzialności społecznej poprzez zarządzanie ESG.

Firma otrzymała uznanie za doskonałe wyniki od różnych agencji oceniających ESG, co świadczy o jej liderstwie w dziedzinie zrównoważonego zarządzania i odpowiedzialności społecznej.

J&J będzie nadal angażować się w zarządzanie ESG, aby tworzyć lepszą przyszłość.

Materiały źródłowe

Raport ESG J&J: JNJ ESG Resources

Ocena ESG MSCI: MSCI ESG Ratings

Ocena ESG Sustainalytics: Sustainalytics

Indeksy Zrównoważonego Rozwoju Dow Jonesa (DJSI): S&P Global

Globalna Lista 100 Najbardziej Zrównoważonych Firm Corporate Knights: Corporate Knights

Czynniki, które przyczyniają się do wzrostu ceny akcji dzięki zarządzaniu ESG
Firmy takie jak J&J przyczyniają się do wzrostu ceny akcji dzięki zarządzaniu ESG, ponieważ zarządzanie ESG wpływa na różne czynniki, takie jak: zarządzanie ryzykiem, pozyskiwanie inwestycji, budowanie silnych relacji z klientami, efektywność operacyjna, innowacyjność i budowanie przewagi konkurencyjnej. Te czynniki mogą poprawić długoterminowe wyniki finansowe firmy i wysyłać pozytywne sygnały do inwestorów, co przekłada się na wzrost ceny akcji. Zarządzanie ESG przestało być jedynie obowiązkiem firmy, stając się strategicznym elementem, który ma realny wpływ na wyniki finansowe i cenę akcji.

kowsc.org/news/articleView.html?idxno=11553


NEWS FDN (다큐)
NEWS FDN (다큐)
NEWS FDN (다큐)
NEWS FDN (다큐)
[Kolumna ESG] Analiza przykładu zarządzania ESG w JPMorgan Chase, ocena wartości akcji Kurs akcji Morgan Chase wynosi 198,99 USD w dniu 3 kwietnia 2024 r., a kapitalizacja rynkowa wynosi 596 970 000 000 USD. Zarządzanie ESG przyczynia się do zwiększenia wartości firmy poprzez przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, odpowiedzialność społeczną

12 kwietnia 2024

[Kolumna ESG] Walmart, analiza "Spółki zwiększającej wartość przyszłą poprzez zarządzanie ESG" Walmart, poprzez innowacje w zakresie środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego, zwiększa wartość swojej firmy, poprawiając wyniki i potwierdzając potencjał wzrostu. Dążenie do zerowej emisji dwutlenku węgla do 2040 r., podwyższanie płacy minimalnej

18 kwietnia 2024

[Kolumna o zarządzaniu ESG] Przykłady zarządzania ESG w firmie Intel 'Sto prognozowania' Na przykładzie Intel'a przyjrzyjmy się znaczeniu i sposobom wdrażania zarządzania ESG, takim jak wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, redukcja emisji dwutlenku węgla, działalność społeczna i budowanie etycznego zarządzania.

8 czerwca 2024

[Zarządzanie ESG] Strategia niezbędna dla firm w 2024 r. „Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna” Zarządzanie ESG to niezbędna strategia dla zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej firm, skupiająca się na odpowiedzialności i praktykach firm w zakresie środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego. Dzięki zarządzaniu ESG firmy mogą osią
장애인인식개선
장애인인식개선
[Zarządzanie ESG] Strategia niezbędna dla firm w 2024 r. „Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna”
장애인인식개선
장애인인식개선

8 lutego 2024

Dlaczego amerykański rynek akcji rósł przez ostatnie 10 lat Powszechnym błędem inwestorów indywidualnych jest przekonanie, że inwestowanie na rynkach akcji krajów o wysokim wzroście gospodarczym zapewni wysokie stopy zwrotu. Wzrost gospodarczy nie ma bezpośredniego wpływu na rentowność rynku akcji, a na nią wpływa
고집스런가치투자
고집스런가치투자
고집스런가치투자
고집스런가치투자

3 kwietnia 2024

Wyzwanie lokalne trwa: „STAXX Panorama” zakończone sukcesem 30 maja w mieście Yeongju w prowincji Gyeongsangbuk-do odbyło się spotkanie poświęcone podsumowaniu trzyletniego programu aktywizacji lokalnej „STAXX Project”. Podzielono się osiągnięciami projektu, w tym pozyskaniem 10 przedsiębiorstw społecznych i in
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)

7 maja 2024

Fundacja Zrównoważonego Rozwoju zakończyła z sukcesem praktyczny kurs ESG dla organizacji opiekuńczych Fundacja Zrównoważonego Rozwoju zorganizowała w dniach 30 kwietnia - 2 maja kurs „Praktyczny kurs ESG dla organizacji opiekuńczych (W-ESG 2)” i ukończyło go 56 osób. Kurs odbył się pod hasłem „ESG i dobrobyt” oraz „Wdrażanie rozwiązań ESG w opiece”, a ucz
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)

13 maja 2024

Czy japońskie akcje są obiecujące w 2024 roku? A może amerykańskie akcje są lepsze? - Analiza względnej siły na podstawie 4 wskaźników Japoński indeks giełdowy osiągnął historyczny szczyt, co wskazuje na względną siłę japońskich akcji w stosunku do amerykańskich. Wskaźniki takie jak wskaźnik ND, wskaźnik ST i wskaźnik NT pozwalają na porównanie względnej siły japońskich i amerykańskich
durumis AI News Japan
durumis AI News Japan
Wykres obrazujący akcje amerykańskie i japońskie
durumis AI News Japan
durumis AI News Japan

7 maja 2024

Good Morning iTech zdobywa nagrodę „Partner Roku w Korei” za RSA NetWitness Good Morning iTech otrzymało nagrodę „Partner Roku w Korei” na szczycie partnerów RSA NetWitness APJ 2024. Good Morning iTech stale zwiększa przychody z bezpieczeństwa informacji, dostarczając w ubiegłym roku rozwiązanie NDR NetWitness do dużych klientów,
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)
스타트업 커뮤니티 씬디스 (SeenThis.kr)

25 kwietnia 2024